“Selfversorgendheid”

“My hoop dat die Zuma-hoofstuk van die ANC se geskiedenis ’n nare herinnering sou word, dat dit eintlik ’n uitsondering was en nie werklik die harte en gemoedere weerspieël van die meerderheid van die bevolking wat die ANC ondersteun, nie, is besig om te kwyn.

My hoop dat die “skoon ANC” van Cyril Ramaphosa iets daadwerkliks sou doen om die skade van die nege katastrofiese jare van Zuma ongedaan te maak, het ook grootliks beskaam.”

“Hoekom het Ramaphosa nie al twee jaar gelede na die kenners geluister nie en die privaat sektor vrygemaak om self ambisieus in elektrisiteit opwekking (veral son- en wind-energie) te belê nie?”

“Ons moet almal in ons eie gemeenskappe met inisiatiewe begin om die werk wat plaaslike en provinsiale regerings nie doen nie, aan te pak. Ons moet by skole, kindersorg, klinieke, volwasse geletterdheid en groentetuine vir die hongeres betrokke raak.”

Die voorgaande kom uit die 18 Januarie rubriek van ʼn bekende (berugte?) redakteur.

Benewens my gekose uittreksels, lig hy kritiese probleme rondom finansiële ineenstorting van plaaslike regering, pandemie wanbestuur (wat hy met reg kriminele nalatigheid noem), ras-diskriminasie en magspolitiek akkuraat toe.

Lees jy die volledige rubriek, kom die harde werklikheid van ontnugtering duidelik deur.

“My hoop … het beskaam.”

En die belangrikste gewaarwording is in die paragraaf dat gemeenskappe SELF moet uitspring en SELF moet WERK.

Dit is voorwaar ʼn waterskeidings-dag wanneer iemand van Max du Preez se statuur erken dat ons land se toekoms rus op die skouers van mense wat sélf werk, wat sélf verantwoordelikheid neem, dat mense wat geregtig is op die vrug van sinvolle oplossings, losstaande van blinde ras-kwotas en magspolitiek.

Wat hy beskryf klink vir lesers van Die Vryburger bekend:

          Ons noem dit selfbehoud, selfbeskikking …

          Doktor Verwoerd het dit in meer besonderhede beskryf …

Afsonderlik maar gelyke ontwikkeling word maar net nie erken word as oplossing nie!

Maar die verrassing vervaag vinnig wanneer fanatiese liberalisme hardnekkig aandring dat die Afrikaner-minderheid – wat hul eie heenkome opnuut moes herbou teen elke denkbare regerings-struikelblok sedert 1994, NOG WEER EN WEER EN WEER die res van SA moet opbou.

Hoekom is hierdie belangrik om van kennis te neem?

OMDAT DAAR NIE MEER SAAM TE WERK IS MET ANDER NIE!

Terwyl die liberale dampkring se profete 200% sal toegee dat wat aan die meerderheid gegee is, deur die meerderheid SELF verwoes is, bly hulle oplossing steeds dat die hardwerkende minderheid moet WEER EN WEER  deel met die onverantwoordelikes, onverantwoordbares…

Dit is voorts belangrik om te let dat die geledere wie se voorbeeld deels besing, deels gekritiseer word, self níé die volhoubare oplossings bied wat hulle (heimlik) voorhou nie.

Terwyl hulle (minstens uitgesproke) prioriteit sogenaamd “ons” mense is, leer die praktyk anders … want élke oplossing word geskoei op die wankelrige aannames dat:

          SA ʼn regstaat sou wees, waar burgers beskerming teen uitbuiting geniet.

          Oplossings binne die raamwerk van die God-lose grondwet gesoek moet word.

          Oplossing op waardes los van die Bybel gesoek moet word.

Liberale humanisme het in ons dag tot vermeng met die Sosiaal-demokratiese denkrigting.

Mag-sentralisering – in kommunistiese politici, in vakbond-sosialisme, of deur liberale groepdruk – bly een en dieselfde doodsteek vir vryheid en selfbehoud.

Dit is ʼn doodsteek omdat dit mank gaan aan beginsel, aan geloof, aan eerlike arbeid.