Planne asseblief

Met Ramaphosa se eentonige gepraat wat geen nuwe inligting bekendmaak nie, is dit duidelik dat hy Suid-Afrika wil verveel met dit wat nou al hoeveel kjeer gesê is.

Die plan om SA se rommelstatus te beëindig, die opgradering van gesondheidsdienste wat tans op sy laagste vlak in die land se geskiedenis is, en die hoë misdaad syfers is van ewe groot belang om aan te spreek.

Die opvallende afwesigheid van minister Tito en die swygende ministers oor opvoedkunde gee die indruk van mense wat graag die groot somme geld elke maand in hulle bankrekenings kry sonder om werklik ʼn verskil te maak.

Dit is bekend dat die regime bang is om Afrikaners aan te wend om sy swak regering rigting te gee oor wat gedoen moet word om die uitermatige swak lewensomstandighede om te keer, en alhoewel hy daarvoor verkwalik word, kan hy maar ʼn ander plan maak.

Ek beveel aan dat hy blankes uit die kommunistiese lande, of as hy groot genoeg is, deskundiges uit ander Westerse lande moet kry om vir hom te help om die gemors wat die ANC van die land te maak, reggestel te kry – die planloosheid kan nie langer verduur word nie, en daarmee saam ook nie die willoosheid en die onkundigheid van die regime nie.

Hans Greef