Pandemie knel Vryburger Kinderfonds

Die uitwerking van die koronavirus pandemie wat sedert Maart verlede jaar Suid-Afrika in ʼn knyptang gedruk het, het ook sy invloed uitgeoefen op die fondse van Die Vryburger Kinderfonds.

Die toestand van groter werkloosheid onder volksgenote, en in sommige gevalle die vermindering in vergoeding wat mense moes aanvaar, het ʼn direkte invloed op Die Kinderfonds se stand gehad.

Met kommer moes die bestuur sien hoe CVO-skole gebuk gaan onder die negatiewe invloed wat die pandemie uitoefen, en moes selfs dringende hulp verleen waar die situasie handuit geruk het.

Skole het nie net onderwysers nie, maar ook leerlinge verloor weens finansiele druk by skole wat nie skoolgeld kon vorder by baie ouers terwyl goedgesinde donateurs ook nie kon volhou om skenkings aan die skole te maak nie.

Die Kinderfonds het ook iets hiervan beleef, en het duisende Rand minder ontvang aan skenkings as die vorige jaar, en sal derhalwe vanjaar sukkel om ʼn wesenlike verskil te maak, behalwe dat daar reeds geslaag is om een skool te red van algehele sluiting.

Die bestuur is bewus daarvan dat verskeie gemeentes en donateurs gedurende Januarie hulle skenkings aan die Fonds maak, en met die huidige beletsel op kerkdienste, word dit ook nie moontlik om ʼn erediens se kollekte te ontvang van gemeentelede nie, en derhalwe is daar ook nie ʼn bydrae vir die Fonds nie.

Die bestuur van Die Vryburger Kinderfonds vra donateurs wat nog ʼn geldjie kan afstaan, om dit te skenk sodat ons werklik ʼn verskil kan maak aan kinders se lewens deur volhoubare onderwys te bied.

Aan diegene wat reeds hulle hand en beursie wyd oopgemaak het, wil ons weereens ons opregte dank betuig.

Bankbesonderhede:

Rekeningnaam                  Oranjekas

Bank                                 Standard Bank

Rekening no.                     271240490

Takkode                            010545

Verwysing                         0145 378 664 + Naam van gemeente of skenker

Faks inbetaalstrokie aan    086 536 9953