Lewensbrood


24  Toe murmureer die volk teen Moses en sê: Wat moet ons drink?

25  En hy het die Here aangeroep, en die Here het hom ‘n stuk hout gewys; dit het hy in die water gegooi, en die water het soet geword. Daar het Hy vir hulle ‘n insetting en verordening vasgestel en hulle daar beproef

Exodus 15