Lewensbrood

17  U bring hulle in en plant hulle op die bergland van u erfenis, die plek, o Here, wat U as vaste woonplek vir U berei het, die heiligdom wat u hande gestig het, o Here!

18   Die Here sal regeer vir ewig en altoos.

Exodus 15