Lewensbrood

12  U het u regterhand uitgestrek, die aarde het hulle verslind.

13  U het deur u guns die volk gelei wat U verlos het; U het hulle deur u krag na u heilige woning gevoer.

14  Die volke het dit gehoor, hulle het gesidder; weë het die inwoners van Filistéa aangegryp

Exodus 15