Lewensbrood

10  U het met u asem geblaas: die see het hulle oordek; soos lood het hulle gesink in die geweldige water.

11  o Here, wie is soos U onder die gode? Wie is soos U, verheerlik in heiligheid, gedug in roemryke dade, een wat wonders doen?

Exodus 15