Lewensbrood

3  Die Here is ‘n krygsman; Here is sy naam.

4  Hy het Farao se strydwaens en sy leërmag in die see gewerp. En sy beste vegsmanne het in die Skelfsee gesink.

5  Die watervloede het hulle oordek. Hulle het in die kolke gesink soos ‘n klip.

Exodus 15