Laaste loopgrawe

Dit is opmerklik dat gemeenskappe en gemeenskapsleiers skielik na vore kom om entiteite te verskans of te beskerm teen oorname of tot totale verlies.  Fasiliteite in dorpe soos sport- en ontspannings geriewe is die afgelope jare doelbewus oorspoel en selfs oorgeneem  deur anderskleuriges. Hier praat ons van rugbyklubs, tennisklubs, sportklubs as sulks, rolbalklub ens. Selfs waar daar geriewe in swart- en kleurling gebiede bestaan verkies “diegene” om eerder die dorp se geriewe te gebruik en natuurlik later tot niet te laat gaan weens argelose houding rondom instandhouding en onderhoud.

Skielik is die Utopia van gemengde sport deelname nie meer so aantreklik nie weens die feit dat kultuur verskille maak dat die deel van geriewe nie so gemaklik geskied nie. Drank misbruik, wat ook onder Blankes voorkom, veroorsaak “los” tonge en kru gesprekke. Die gesamentlike gebruik van sanitasie geriewe is ook nie meer so aantreklik nie,  alhoewel Afrika dikwels die manier het om sommer in die openbaar sy behoeftes te bevredig.  Dit is dinge wat lank oor gewaarsku is. Kultuur vermenging is nie so maklik nie.

Nou word gemeenskappe genoop om sportgeriewe te “privatiseer” en as ‘n klub te bedryf met verpligte lidmaatskap en gepaardgaande ledegeld.   Die vraag is waar was die mense  in 1969 -1994? Nou moet apartheid gekoop word.

Willem Player