Inflasie syfers misleidend

Die afgelope week is die jongste inflasie syfers bekendgemaak, en daarvolgens is die inflasiekoers op sy laagste vlak sedert 2004.

Die Verbruikers Prys Indeks vir Desember 2020 toon aan dat die inflasie op ʼn gemiddelde van die jaar basis, slegs 3,3% is.

In Desember 2020 was die inflasiekoers glo 3,1% wat byna soortgelyk is as wat dit in 1969 was toe die inflasiekoers op 3% gestaan het.

Intussen het deskundiges ʼn deeglike ontleding gedoen en gevind dat die inflasiekoers ietwat misleidend is wat betref 2020 se gegewens.

Studies wat gedoen is, toon dat die inflasie op voedselsoorte veel hoer is, en gerieflikheidshalwe verswyg word omdat dit die sektor is wat die grootste uitgawe van verbruikers is.

Die inflasie op voedsel word gestel op ʼn koers van minstens 11% vir 2020, wat verklaar waarom die verbruikers ontevrede is met die deurlopende prysstygings waarmee hulle te kampe het.

Argumente wat gebruik word is ondermeer dat styging in pryse toegeskryf word aan verhoogde brandstof pryse, maar wanneer die prys van olie en brandstof daal soos wat in 2020 die geval was, dan daal die voedsel prys nie.