Hengelaars word deur die virus geraak!

Die huidige toestand in die land en die toepassing van die inperking op Covid 19 is in sommige geval lagwekkend maar ook onrusbarend.

Die volgende insident het verlede week by Bronkhorstbaai plaasgevind.

Hengelaars uit Pretoria, het soos in die verlede, by Bronkhorstbaai gaan hengel. In die verlede het hulle altyd aan die Westekant van die dam, m.a.w. aan die Gauteng kant, gehengel.

By hulle aankoms is hulle meegedeel dat hulle nie daar, a.g.v. die inperking mag hengel nie. By navraag, is hulle meegedeel dat hulle wel aan die Oostekant van die dam mag hengel, want dit is aan die Mpumalanga kant en daar is die inperking nie van krag nie.

‘n Mens kan jouself die vraag afvra: “Wat nog”?