Groeiende kommer oor heropening van skole

Terwyl ouers en leerlinge toenemende kommer beleef oor wat die skooljaar inhou met die groeiende getalle in nuwe infeksies, meer sterftes, en groter gevaar vir leerlinge met die variant koronavirus wat tans die nuus oorheers.

Die Departement van Basiese Opvoeding behoort reeds klarigheid te gegee het oor die heropening van skole in die land, en veral met die Vlak 3 maatreels wat van toepassing is en verreken moet word by alle skole.

Ramaphosa se laat aankondiging dat onderwys leiers nog hierdie week uitsluitsel sal gee aangaande die opvoedings aangeleenthede by skole en ander inrigtings.

Skole het waarskynlik reeds met voorbereidingswerk begin om te voldoen aan die vereistes, en so ook ander instansies soos universiteite wat gereed moet maak om aan alle vereistes te voldoen ten einde leerkragte en leerlinge te beskerm teen moontlike infeksie.

Die president het gesê die Nasionale Koronavirus Bevelsraad handel met die aangeleentheid, maar die tyd word min en ouers, kinders en onderwysers sit op hete kole en wag om te verneem hoe die foute van die vorige pandemie vermy gaan word.

Met skole wat op 27 Januarie heropen, is daar nie veel tyd oor om inligting bekend te maak sodat almal wat betrokke is, presies weet wat van hulle verwag kan word in die nuwe skooljaar nie.