Duitsland bevorder vroueregte

Die onder verteenwoordiging van vroue in die Duitse raadsale het ʼn belangrike debat wat jare geduur het, weer na vore gebring, maar hierdie keer met positiewe gevolge.

Nou het Bondskanselier Angela Merkel se regering ʼn algehele nuwe benadering openbaar deur ʼn nuwe wet deur te voer wat vroueregte bevorder, en slfs beskerm.

Die wetgewing maak voorsiening dat vroulike beamptes in uitvoerende poste sal kom en vereistes gestel gaan word om ʼn meer eweredige samestelling van manlike en vroulike direkteure in die raadsaal sal wees.

Ingevolge die nuwe wet sal maatskappye met vier uitvoerende beamptes of meer as vier, verplig word om minstens een vroulike aan te wys.

Christine Lambrecht, die Minister van Justisie sê die nuwe wet stuur ʼn sterk en duidelike seiin uit na maatskappye om vroueregte n ate kom soos wat deur die wet voorgeskryf word.