Afrika Kontinentale Vrye Handel Gebied in dryfsand

Die sogenaamde ACFTA of Vrye Handelsooreenkoms tussen lande in Afrika is gedoem tot mislukking skaars ‘n maand na die inwerking tree daarvan. 

Die ooreenkoms tussen 53 Afrika lande  is ʼn poging om ‘n enkel mark te skep vir goedere en dienste. Dit beteken ‘n eenvormige doeane stelsel met die wegdoen van aksyns tariewe en die vrye beweging van goedere en mense oor grense heen.

Die groot probleem is lande se hoë buitelandse skuld, endemiese korrupsie en die onvermoë en wanadministrasie  van amptenare  in die meeste van die lande.  Grenspos beamptes is bekend daarvoor dat omkoopgeld die beweging van goedere kan verhaas of nie. 

Kenners sê tyd sal leer of Afrika sy mense kan hervorm, maar soos sake tans is, word dit bevraagteken.