2021 Nuwejaar werklikhede

Nuwejaar is normaalweg ʼn oomblik wat vele ʼn stilstaan, terugkyk en vir die toekoms beplan.

Danksy volgehoue politieke mistasting, met magsdronk amptenare wat weier om na goeie raad te luister, word SA se 2021 ingelui met ʼn hernieude aanslag op die ekonomie en middelklas.

Sonder om die erns van die Covid-19 krisis gering te skat, moet ons egter eerlik wees – SA was rééds ʼn mislukte staat op 26 Maart 2020!

MAAR, die algehele wanbestuur en korrupsie in die afgelope 9 maande het SA gebring by die punt wat:

Daar geen reserwes hoegenaamd meer beskikbaar is nie – die laaste papier-reserwes is spandeer of geplunder.

Daar is geen politieke wil om na oplossings te soek nie – kader-ontplooiing is ewe vernietigend ongeag wie regeer.

(plaaslike woelinge in Pretoria, Johannesburg, Port Elizabeth en die Wes-Kaap het getoon die DA-EFF-VF koalisie regerings is ewe onbeholpe as hul ANC-voorgangers)

Voeg hierby die ANC-retoriek wat steeds alles blameer op “ongelykhede”, “apartheid” – tot die punt dat steun sedert Maart 2020 byna uitsluitlik op ras-kriteria toegestaan was – en SA is ʼn kruitvat van krisisse.

Soos verlede jaar, is politieke onsekerheid steeds aan die orde van die dag:

Die blindelingse navolging van kommunistiese mags-politiek het nie verander nie.

Uit sogenaamde “opposisie” kring is daar geen beginsel-oplossing nie – tot hede het geen hoofstroom party byvoorbeeld die arbitrêre kerk-sluiting betwis nie!

Die ekonomie is onherstelbaar verwoes sedert Maart 2020:

Begroting 2020 het onder andere gemeld dat (verklaarde) staatskuld reeds meer as R 3 000 miljard beloop.

Sedert die jaar 2000 het verklaarde skuld byna TIEN-voudig toegeneem …

Tekorte beloop minstens R 300-400 miljard jaarliks …

Staatsdiens salarisse beloop minstens 60% meer as internasionale standaarde

Werklike staatskuld beloop minstens dubbel die bedrae verklaar – die staat is waarborggewer vir die skuldlaste van openbare ondernemings en plaaslike owerhede!

Daar is dus geen sosio-ekonomiese oplossing wat befondsbaar is uit belasting nie, TENSY:

            Die staatsdiens werkerskorps met 30-50% verminder word – vakbonde weier

            Die staatsdiens vergoeding met 50-60% verminder word – vakbonde weier

            Staatstoelaes beperk word tot bona fide begunsdigdes – polities onuitvoerbaar

            (selfs in DA-EFF-VF stadsrade is sedert 2016 GEEN guns-toelaes gestop nie)

            Die belastingbasis uitgebrei word na meer as die huidige 4 miljoen …

2020 het egter geleer dat die ANC slegs oor hul eie mag en welvaart bekommerd is – en opposisie politici het het die vergrype laat began sonder om die uitvoerende gesag uit te daag!

Die oplossing is dus om daadwerklik plaaslike, CHRISTELIK-VOLKSEIE strukture te bou – strukture vry van party politiek, waarbinne alle bedrywighede plaaslik koördineer, afgestem bly op plaaslike ekonomiese groei, maar met terugploeg van reserwes in ons eie mense, eerder as in ʼn bodemlose put.

Dit gaan ook noodsaak dat ons ons losmaak van enige strukture wat ons  afhanklik wil hou aan ʼn eenheidstaat, aan humanisme e naan sosialisme.

Ekonomiese groei moet anker in klein en medium ondernemings – eendersyds tegnologie gedrewe, andersyds afgestem op werkskepping in primêre bedrywe soos landbou en grondstowwe.

Maar op ʼn skaal wat met volkseie arbeid bestuur kan word.
Volksvreemde arbeid en vakbondwese is onversoenbaar met selfbeskikking en uiteindelike vryheid.