Voorspoedige 2021

Die redaksie van Die Vryburger sowel as die bestuur die die Kinderfonds wil langs hierdie weg aan elke leser en donateur ʼn geseënde en voorspoedige 2021 toewens, met die hoop en vaste vertroue dat ons Hemelse Vader ons volk sal rig en lei op die weg wat Hy vir ons gebaan het.

Mag Nuwejaarsdag ʼn aangename kuier dag wees vir u elkeen, en mag die vreugde van die feestyd steeds by u wees.

Voorspoedige Nuwejaar