Spesiale perspektief – Covid Rubikon

Die blatante aanval op Christelike kerke, vervat in die nuutste Covid-inperkings regulasies, ontlok insiggewende reaksie.

Enersyds gons die sosiale media.

Andersyds is openbare figure en (self-aangestelde) leiers doodstil …

Die belangrikheid van hierdie gebeure is dat dit nou die volle boosheid van die uitvoerende gesag ontbloot vir wie oë het om te sien, ore het om te hoor …

Gelowiges erken dat regerings – selfs regerings vol onreg – beskik oor bepaalde gesag.

Maar oor BEGRENSDE gesag.

Gesagsdraers bly verantwoordbaar aan die Gewer van hulle gesag, of hulle God erken en eerbiedig, of nie.

Gelowiges sal deeglik, biddend moet besin oor ons weg vorentoe … hierdie keerpunt was ʼn absolute lyn in die sand vir ons almal.

Hierdie moet geskied in persoon, in verbond-verband, maar ten eerste in ons openbare roepings en strukture.

Die magistrate van ons land – wetgewers en regters – word tot dieselfde besinning opgeroep, maar hulle moet nou optree!

Hulle status as gesagsdraers lê op hulle die PLIG om die kerk nou aktief te beskerm.

Hulle moet nou in die openbaar moet besluit waar hulle staan, wie (of Wie) hulle gaan gehoorsaam. 

En daar is net twee weë hiervandaan vorentoe – gehoorsaamheid of verloëning.

In besonder geld hierdie vir daardie openbare magistrate wie graag aanspraak maak op hul Christelike oortuigings.

Gaan hulle die aanslag op die kerk afweer – soos die burgerlike magistrate geroepe is om te doen – of gaan hulle konformeer?

 Voor die einde van hierdie stormagtige jaar sal elke gelowige in ons land weet waar staan die owerhede van ons land.