Lewensbrood

49Een wet moet geld vir die kind van die land en vir die vreemdeling wat onder julle vertoef.

50En al die kinders van Israel het dit gedoen. Soos die Here Moses en Aäron beveel het, so het hulle gedoen.

51En op daardie selfde dag het die Here die kinders van Israel, volgens hulle leërafdelings, uit Egipteland uitgelei.

Exodus 12