Ekonomie herstel stadig

Die Suid-Afrikaanse ekonomie sal besonder stadig herstel in 2021, en hoegenaamd nie so herstel dat dit sal wees soos voor die pandemie begin het nie.

Ekonome wys daarop dat Suid-Afrika reeds voor die eerste pandemie in ʼn resessie was, en dat die graderings agentskappe die land na rommel status afgedruk het weens die geweldige las van korrupsie en wanbestuur wat ondervind word.

In die afgelope twee maande het die opheffing van sekere grendel maatreëls bygedra tot ʼn geringe verbetering in die handel en nywerheid sektore, terwyl landbou en mynbou redelik gevorder het om die ekonomie op koers te probeer kry.

Dit is volgend gesoute ekonome nie moontlik dat die land se herstel vinnig sal wees nie, en dit kan tot drie jaar neem om net te kom waar die land was voor die pandemie begin het.

Sekere sektore in die landsekonomie vorder goed om weer redelik sterk te vertoon, waarvan die IT bedryf een is, alhoewel dit gestimuleer is deur die tuis-werkers se rekenaar en internet behoeftes.

Met die gunstige landbou toestande is die verhoogde produksie wat in die vooruitsig gestel word, ʼn afdeling wat sekerlik die belangrikste sektor is en sekerlik meer sal bydrae in 2021 om die ekonomie se groei aan te help, word gesê.