Britte soek gekwalifiseerdes

Die Verenigde Koninkryk bied werk aan mense met bepaalde kwalifikasies, en die onderstaande lys is ʼn riglyn vir mense wat dit oorweeg om daarheen te verhuis.

Aktuarisse, ekonome en statistikus

Argitekte en kunstenaars

Biochemiese wetenskaplikes

Chefs

Chemiese wetenskaplikes

Siviele, meganiese en elektries ingenieurs

IT deskundiges

Geneeskundiges, verpleegkundiges en verwante beroepe

Veeartse en wetenskaplikes

Die VK is egter bekend daarvoor dat Suid-Afrikaners wel gewild is om in diens geneem te word weens hulle hardwerkende eienskappe, maar dat bevordering slegs in uitsonderlike gevalle bo die van burgers van die land geskied.