Besware teen ANC se verbod op godsdiens byeenkomste

Die Afrikaner Selfbeskikking Party (“AFRSP”) veroordeel die kommunistiese ANC-regering se absolute verbod op godsdienstige, en politieke, byeenkomste vir twee weke in terme van noodtoestand-regulasies 36(3) en 36(4) onderskeidelik, gedateer 28 Desember 2020.

Die kommunistiese ANC-regering begin al meer sy kleure as outokratiese minagters van godsdiens en van die regte van politieke opponente wys. Hierdie regulasie maak ʼn bespotting van die bepalings van onderskeidelik artikels 9(1), 9(3),15(1), en 19(1)(b) en (c) van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1996.

Die AFRSP dring daarop aan dat die betrokke absolute verbiedinge onmiddellik herroep word.