Virus: Grendel maatreëls kan verskerp word

Die Suid-Afrikaanse toestand is tans redelik goed wat betref die nuwe infeksies wat daagliks aangedui word, en die sterftes relatief min gemeet teenoor Europese, Oosterse en Amerikaanse lande.

Die adviseurs van die ANC regering sê die huidige stand bied geen onmiddellike rede tot kommer nie, en die Covid Ministeriële Advies Komitee sê Suid-Afrika doen goed tot op hierdie stadium.

ʼn Woordvoerder van die Covid Komitee sê die moontlikheid bestaan dat infeksies aansienlik kan styg in getalle, en daarom word die daaglikse tendens goed gemoniteer om enige maatreëls te verskerp as dit nodig sou wees.

Die motiveerders het glo die afgelope week op sporadiese uitbreek van infeksie waargeneem waarvan die Oos-Kaap die ernstigste geraak is.

Die voorsitter dr. Karim van die Komitee sê sy advies is op hierdie stadium dat voortgegaan word met die huidige grendel inperkings soos dit nou is.