Verlore Vryheid

Dit was voor die jaar 1652 dat die eerste aanslae op mense se vryheid sou begin, maar die uitkoms was so beskik dat die verlore vryheid vervang sou word met ʼn nuwe land waar ʼn nuwe volk gevestig sou word op 6 April 1652.

Daarna het die vryheidstrewe telkens na ore gekom, eers die kortstondige Republiek van Swellendam, daarna die Republiek van Graaf-Reinette, en uiteindelik begin die Groot Trek om verlore vryheid te herwin elders op die Afrika kontinent.

Die een na die ander klein Republiek word gestig, om gou weer weg te raak en met die koms van die Republiek van die Oranje Vrystaat en die Transvaalse Republiek, het een na die ander kleiner “state” hulle laat inlyf sodat daar vandag talle vlae as bewysstukke dien oor die vryheid wat eens nagejaag is.

Uiteindelik kom die Unie van Suid-Afrika tot stand, en met durf en daad word die Republiek van Suid-Afrika op luisterryke wyse die simbool van Afrikaners se stryd en strewe na eenheid in ʼn vrye republiek.

 Drie dekades later word die vryheid van die Afrikanerdom weggegee deur die verraderlike optrede van ʼn papbroekige president wat die vryheid van sy volk ondergeskik stel aan die eise van terroriste wat die land wat met sorg opgebou het, sonder slag of stoot , te oorhandig.

Daardie vryheid van die volk wat by Bloedrivier en Bloukrans gekoop is, het nou gelei tot slawerny van ʼn eens trotse volk.

Sal daar nog ʼn geleentheid kom dat hierdie klein volk weer sy vryheid sal herwin, al sou dit elders kon wees waar soewereine onafhanklikheid staande gehou kan word. – slegs die jare wat voor ons is, sal die antwoord kan gee.