Unisa se verval is skokkend

Die akademiese verval en afbreek van alle sinvolle bydraes wat gemaak is oor dekades blyk duidelik uit die gebeure by die Universiteit van SA (Unisa) oor die afgelope jare.  Unisa was vir jare ‘n toonaangewende korrespondensie universiteit wat hoe aansien geniet het in die wêreld se akademiese kringe.

Die akademiese figure wat aan beheer van sake was is dan ook vereer oor dekades deurdat geboue na hulle vernoem is. As jy Pretoria nader vanuit ‘n suidelike rigting is die Unisa gebou duidelik sigbaar net regs van die fonteine.  Die gebou was dan ook vir jare bekend as die Theo van Wyk gebou, vernoem na prof. Theo van Wyk, hoof- en vise-kanselier van die universiteit van 1972-1988.

Die administratiewe gebou is vernoem na prof. Cas van Vuuren, hoof- en vise-kanselier 1989-1993, die biblioteek is vernoem na prof. Jan Casper van Vuuren hoof- en vise-kanselier 1989 -1993.  Die Theo van Wyk gebou staan nou bekend as die Winnie Madikezela-Mandela gebou – die halssnoer koningin van die ruwe SA.

Die AJH van der Walt gebou is nou die Simon Radipere gebou en die Samuel Pauw gebou , vise-kanselier en rektor 1956-1972, staan bekend as die Anton Lembede gebou. Sopas is die eerste vrou aangewys as die vise-kanselier nl. prof. Puleng Lenkabula. Dit is volgens die bestuur bewys van die transformasie beleid van die universiteit. So word alles afgebreek rolspelers se bydraes misken.