TLU SA wil die saaiboere ‘n geseënde planttyd toewens

Landbou kan met trots terugkyk na die deurlopende bydrae wat gedurende ‘n baie moeilike jaar gelewer is. Die rol van kommersiële boere was inderdaad die afgelope jaar ‘n baie belangrike stabiliserende faktor in die land.
Irrasionele inperkings maatreëls het ‘n groot invloed op die produsering, verwerking en lewering van produkte gehad, maar tog het landbouers voortgegaan om te voorsien in die land se vraag na voedsel.
“Die nuwe plantseisoen is op hande, maar afgesien van die uitdagings wat dit vir boere inhou, word hulle taak verder bemoeilik deur ‘n aanslag op eiendomsreg, grootskaalse bedrog en diefstal, en voortdurende aanvalle op plase,” sê mnr. Henry Geldenhuys, die president van TLU SA. “Die Landbank wat in die grond in bestuur is en by herhaling met reddingsboeie gered moes word, is steeds nie in ‘n posisie om die instansies wat finansiering aan boere verskaf, by te staan nie. Die planttyd het reeds begin, maar sommige boere kon nog nie die nodige inset finansiering kry nie.”
TLU SA probeer in samewerking met verskeie ander landbourolspelers hierdie sake regstel. Die positiwiteit waarmee daar vir die toekoms gebou word is ‘n kenmerk van TLU SA se besluitnemingsprosesse.  Daarop sal voortgebou word.
“Ons wil ons boere graag sterkte toewens vir die nuwe seisoen,” sê mnr. Geldenhuys. “Hou voortdurend ons skeppings opdrag en -verantwoordelikheid in gedagte.
“’n Woord van groot dank aan ons boere wat gedurig intree waar die regering faal. Landbouers – ons boere en plaaswerkers – is die land se grootste bate.”