Suid-Afrika sit byna sonder Weermag

Die Suid-Afrikaanse Departement van Verdediging het die afgelope week sy jaarlikse verslag vir die tydperk 2019-2020 vrygestel met besonderhede wat ʼn sombere beeld uitstraal.

Die SA Weermag se militêre vermoë is tans van so ʼn aard dat kenners dit beskryf as ʼn SA sonder militêre slaankrag.

Die Departement waarsku in sy verslag dat die land se verdedigingsmag ʼn hele aantal van sy vermoëns verloor het weens begrotings besnoeiings wat ingestel is.

 Die verslag toon dat die besnoeiings veroorsaak het dat Suid-Afrika se militere krag afgeneem het oor twee dekades.

Die verswakking word toegeskryf aan die gedurige tekort aan fondse, en beide die kapitale begroting as die lopende uitgawe begroting van die Departement Verdediging is sodanig dat daar rede vir kommer bestaan.

Die toestand het veroorsaak dat onvoldoende instandhouding toegeneem het, herstel werk aan toerusting agterwee bly, en gevolglik het die “skrikwekkende” gevolge wat die hoofdoel en missie laat verlore gaan.

Kenners wys daarop dat die eerste probleem juis daarin vervat ios dat salarisse onrealisties aangepas is oor die jare, wat veroorsaak dat die noodsaaklike diens wat verrig moet word, nie bekostig kan word nie weens ʼn tekort aan fondse.