Spook werkers

Daar kom al hoe meer voorvalle na vore waar “werkers” op betaalstate is maar nie een dag se werk verrig nie.  Wie verantwoordelik is vir die skepping van sulke poste is nie duidelik nie maar dit moet geskied vanuit betaalkantore en menslike hulpbronne se kantore.

In Augustus 2020 is daar in Pretoria, of te wel Tshwane, bevind dat daar meer as 1 400 spookwerkers maandeliks betaling ontvang. In die Wes-Kaap is ‘n geval aangemeld nadat daar klagtes was dat daar 70 kinders in een klas onderrig ontvang.

By nadere ondersoek is gevind dat die twee onderwysers die klasse saam gevoeg het en om die beurt klas gegee het. Elke onderwyser het dus elke tweede dag ‘n ander werk gaan verrig terwyl sy kollega sy klas vir hom waarneem en omgekeerd. 

Die voorvalle vind hoofsaaklik in staatsbeheerde instellings plaas waar betaalklerke en senior personeel die poste skep en elke maand die geld “ontvang”.