SA regering en SA landbouers

Terwyl daar meningsvormers is wat glo dat die ANC regering onder leidings van die huidige president, Cyril Ramaphosa, met nuwe oë kyk na die voordele van ʼn gesonde landbou, is daar ernstige vrae wat onbeantwoord bly.

Die Vryburger het ʼn in diepte gesprek gehad met vooraanstaande landbouers wat egter ʼn ander siening het van wat besig is om te gebeur.

Die woordvoerder sê die ANC kyk nie met nuwe oe na die landbou nie, maar hy kyk na die langtermyn toekoms waar die swart opkomende boere die land se voedsel produsente gaan wees.

Hy sê daar is faktore wat nie geïgnoreer kan word nie, waarvan die nuwe proses om grond vir swart boere te bied, slegs ë eerste tree is. Blanke boere en opgeleide mense wat die opkomende boere met advies gaan bedien is een deel van die proses, wat uiteindelik moet lei tot die algehele verwydering van die blanke boere om vervang te word met swartmense.

Hy sê Ramaphosa is slegs die persoon wat die onbenutte staatsgrond moet “uit deel: maar die groot oomblik sal aanbreek as voldoende swartmense grond besit wat dan ook die volgende generasie sal oplei om die blanke grondbesitters te vervang soos wat Zimbabwe gedoen het.

Die belangrikste wat onthou moet word, is dat die ANC een doel voor oe het, om oor elke denkbare terrein in SA, die beheer te kry, en daarom sal die landbou nie ongesteur gelaat word nie.