Regering gee grond, nie huise

Die ANC minister, Lindiwe Sisulu, het die naweek gesê die regering sal grond beskikbaarstel waar mense hulle eie woonhuise kan oprig, want die regering gaan nie die huise bou nie.

Dit is nie bekend of die standpunt van die minister in lyn is met die ANC se beleid nie, want dit wil lyk of die regering eindelik tot die besef gekom het dat die nasie se snelle aanwas dit onmoontlik maak om die behuising krisis te oorbrug.

Nagenoeg 2 miljoen huise is nodig om gebou te word as die regering die tekort wil oorbrug, en die ommekeer dat grond gegee word en nie huise nie, wil die indruk laat dat die ANC besef het dat hulle nooit daarin sal slaag om die agterstand in te haal nie.

Die jongste opmerking van Lindiwe Sisulu is in skrille kontras met die 1994 belofte dat die ANC sal sorg dat almal huise kry, met lopende water en moderne toilette.