Lewensbrood

VERDER het die HERE aan Moses en Aäron gesê: Dit is die insetting van die pasga: Géén uitlander mag daarvan eet nie.

Maar elke slaaf wat ’n man met geld gekoop het, dié moet hy besny; dan kan hy daarvan eet.

Geen vreemde inwoner of huurling mag daarvan eet nie.

Exodus 12 v 43 tot 45