Lewensbrood

En hulle het van die deeg wat hulle uit Egipte gebring het, ongesuurde koeke gebak; want dit was nie ingesuur nie, omdat hulle uit Egipte uitgedryf is, sodat hulle nie kon vertoef nie en ook geen padkos vir hulle klaargemaak het nie.

En die tyd wat die kinders van Israel in Egipte gewoon het, was vierhonderd-en-dertig jaar.

Exodus 12 v 39 en 40