Lewensbrood

Neem ook julle kleinvee en julle beeste saam soos julle gespreek het, en gaan weg en seën my ook.

En die Egiptenaars het by die volk sterk aangehou — om hulle gou uit die land uit te stuur. Want hulle het gesê: Ons is almal dood!

Toe neem die volk hulle deeg voordat dit ingesuur was, met hulle bakskottels, in hulle mantels toegebind, op die skouers.

Exodus 12 v 32 tot 34