Lewensbrood

Want die HERE sal deurtrek om die Egiptenaars swaar te tref. Maar wanneer Hy die bloed sien aan die bo-drumpel en aan die twee deurposte, sal die HERE by die deur verbygaan en die verderwer nie toelaat om in julle huise in te gaan om te slaan nie.

Onderhou dan hierdie saak as ’n insetting vir jou en jou kinders tot in ewigheid.

Exodus 12 v 23 en 24