Hof: Swart Bevoordeling ongrondwetlik

Die ANC se beleid van Swart Ekonomiese Bemagtiging wat reeds vir 25 jaar in die land toegepas word, is ʼn onwettige en ongrondwetlike praktyk.

Die beslissing van die Bloemfonteinse Appèlhof se onlangse beslissing beteken dat die onwettige praktyk wat deel vorm van die blankes se vertolking dat dit neerkom op rassehaat, sal nie langer toegelaat kan word nie.

Die hof se uitspraak die afgelope week is nie net n harde hou vir die ANC se verwronge beleid en ideologie nie, maar is ook ë klinkende oorwinning vir blankes wat telkens moes sien hoe swartmense onregmatig bevoordeel word.

Kenners wys daarop dat die ANC wel nuwe metodes sal gebruik om Swart Ekonomiese Bevoordeling toe te pas sonder om dit SEB te noem.

Die hof het ook bevind dat Minister Pravin Gordhan buite sy mag opgetree het met die toepassing van ʼn ongeldige regulasie, asof hy oor die mag beskik het daarmee.

Ingeligte bronne sê die verbod is wel dadelik van krag maar dit bevorder ook die regering se “nuwe apartheid” wat voortaan toegepas sal word.