Deur watter lens?

Deur watter lense moet ons gebeure in SA beoordeel?

“Perspektief” behoort gesoek te word deur die regte lens – vanuit die regte vertrekpunte van beginsels en bebegrip – anders word sake of gebeure baie maklik misverstaan, of beginsellose “oplossings” vererger met tyd die situasie.

Die belangrikste oorweging is altyd jou lewensbeskouing – as persoon, maar ook as volk.

Hierdie lens is vas, ononderhandelbaar die Christelik Gereformeerde geloof.

(want tragies beteken die etiket “Christelik”  allermins suiwer, selde opreg …)

Die tweede lens waarmee sake in deeglike fokus gebring word, is gesonde verstand

Suiwer beginsels, gesonde verstand – so afwesig by baie, danksy die kruipende kanker van humanisme.

Dieselfde humanisme wat in 1806-34 ons voorsate tot trek beweeg het, dieselfde vals  liberale “waardes” wat destyds vinnig (en korrek) as die kanker in die samelewing geïdentifiseer was, word vandag (tragies) deur baie omhels as “oplossing” vir die vergrype wat ons beleef –

gebrek aan beginsels en afwesigheid van gesonde verstand beteken dat mense vandag onder die vaandel van “christen” of “christelik” juis die duisternis van humanisme, die vals “evangelie” van menseregte omhels.

So baie dink dat “saamstaan” onder ʼn vals vlag, samewerking sonder beginsel, is die antwoord op die volksverraad en verval wat juis gespruit het uit die NP-NGK-BB “samewerking” van ouds …

Verkeerde lense lei onvermydelik tot ʼn gebrekkige perspektief, wat noodwendig enige “oplossings” vergiftig.  Soos die skerpioen en die padda …

Prakties word perspektief verder beïnvloed deur deeglike kennis van die vyand, van sy arsenaal van misleiding, halwe waarhede en verdraaide uitgangspunte.

Op voetspoor van George Orwell moet ons dus ons perspektief ook laat lei deur die vals taal van die liberale haat-kring reg te verstaan.

            Ons beginsel-lens leer daar is één Waarheid – álles anders is vals, boos.

            Alles anders ís leuens.

            Kompromis is om die adder aan jou bors te koester.

ʼn Belangrike begrip in SA sedert 1994, is die besef dat deur die Afrikanisering van die samelewing het ʼn heidense klasse-stelsel die bedeling van volkere-onderskeid vervang.

Afsonderlik-gelyke ontwikkeling is vervang met oglokratiese mag- en hebsug, maar ook met die grondwetlike verskansing van tweede-klas burgerskap van nie-Afrikane.

Vals naratiewe rondom sogenaamde koloniale onderdrukking, slawerny en kapitalistiese onreg word gebruik om binne die raamwerk van Afrika-kultus – met sy grondslag van ‘mag-is-reg’ en self regverdigende wraaksug – onreg tot reg te verklaar.

Ook hierdie is grondwetlik verskans en het die konsep van regspraak in SA vernietig.

Die sogenaamde “handves van menseregte” geld slegs vir Afrikane – sodanig, dat diskriminasie teen Afrikane veroordeel word, maar diskriminasie en misdaad déúr Afrikane word toegelaat op arbitrêre gronde.

Hierdie stand van sake is egter vir die huidige nie menslik oorkombaar nie.

In SA is die sensus-styl stemreg ʼn effektiewe verskansing van massa-oorheersing.

Dit beteken ons moet ons tyd, energie en middele fokus op selfbehoud.

MAAR SELFBEHOUD KAN SLEGS SLAAG INDIEN ONS DIT UIT DIE REGTE PERSPEKTIEF EN MET DIE REGTE BONDGENOTE AANPAK – OP DIE REGTE BEGINSELS.

DV sal ons die volgende paar weke in hierdie rubriek ons Gelofte-reeks fokus op hoe ons volk in 2020 die Gelofte-beginsels behoort toe te pas, uit te leef en uit te dra.

Soos die kommando van destyds tot die besef moes kom dat slegs God aan hulle oorwinning en behoud kan skenk, moet ons volk eers weer besef die oplossings is nie te vind in hande vat met valsheid en leuens nie.

As Geloftevolk in 2020 moet ons – soos ons voorsate – besef waar en by Wie ons behoud, ook ons volks-behoud, lê.

Maar ons ook besef dat ons behoud in hierdie land is nie vir ons eie gewin nie, maar om weer Gelofte-volk tot eer van God te word …