Chaos in Pretoria met taxi staking

Groot ontwrigting is veroorsaak toe werkers nie by hulle werksplekke kon kom nie weens die staking van taxi bestuurders wat ontevrede is met die regerings se optrede.

Taxi eienaars sê hulle wag nog steeds op die uitbetaling van die beloofde R1,3 miljard van die Covid pandemie Noodfonds wat aan hulle toegedeel is, maar wat nog nie betaal is nie.

Die kettingwinkels en ander ondernemings in Pretoria is vandag op enkele uitsonderings na, sonder enige swart werkers, en kantoor personeel moet kasregisters beman en kopers moet self toesien om hulle ware te pak en te karwei.

Die staking veroorsaak ook dat kliënte liefs tuis bly en wag vir ʼn ander geleentheid om inkopies te doen, maar waarnemers sê die staking kan nog die hele week duur as die regering nie positief reageer nie.

Kommer is uitgespreek oor die nadelige invloed wat die staking mag he op matriekulante wat nie vervoer gehad het om eksamen te skryf nie.

Later is berig dat die hele Sentraal Transvaal se paaie ontwrig is deur taxi voertuie wat roetes blokkeer.