Brackenfell Skool – EFF en Blanke ouers bots

“Die skool vir die gemeenskap in die gemeenskap.”  Dit is die leuse van die dubbel medium skool in Brackenfell.  Dit was die toneel waar die EFF betoog het teen sg. rassisme. Na die jaarlikse matriekafskeid afgestel is weens die Covid-pes het blanke ouers  ‘n privaat funksie vir hul kinders gereël. Twee onderwysers is ook genooi om die funksie by te woon.  Dit het aanleiding gegee tot betogings deur die EFF en botsings met ouers voor die skool.  Polisie moes en het ouers en EFF lede uitmekaar gejaag alhoewel beeld materiaal toon dat die polisie meer gefokus was op die Blanke ouers as die goed met die rooi pette.  Dit is ongelukkig die uitvloeisel van ras gemengde skole. Sodra daar leerders van verskillende rasse en volke in een skool gedruk word is dit ‘n resep vir moeilikheid.  Alle rassegroepe het nie dieselfde norme en waardes  nie. Mes stekery en geweld is tekenend van die Afrika-kind. Klasse waar ouer kinders in dieselfde graad as jonger kinders is,  is ook nie gesond nie weens die verskillende seksuele ontwikkelingsvlak van leerders.  Differensiasie is die enigste uitweg vir vreedsame onderwys en opvoeding. Indien kinders nie volgens taal en ras geskei word nie kan daar nie werkbare opvoeding plaasvind nie.  Ouers wat kinders in rasgemengde skole plaas ter wille van sport en sosialisering moet egter ook bereid wees om hul kinders op sosiale vlak buite die skool te laat meng en vermeng.  Pa/Ma jou kind speel rugby/netbal saam met die anderskleuriges, hul sit in dieselfde klas, hulle speel saam pouses,  dan moet julle maar toelaat dat hul saam kan partytjies hou, saam kan kuier, saam ‘n zol rook, saam uitgaan en uiteindelik ook trou. Dan is jul eerlik met jul kinders en hul rasgemengde maatjies. Indien jul jul kinders buite die skool milieu wil skei dan pas jul dubbel standaarde toe en jul eie kind raak verward.

dr Sakkie van der Merwe