Afname in betaal van TV lisensies

Die Suid-Afrikaanse Uitsaai Korporasie,  (SAUK) het in die afgelope week sy verlag aan die staande komitee in die parlement gelewer en erken dat die afname in betalings van TV lisensies toegeneem het.

Die afname word glo toegeskryf aan die feit dat die SABC ondersoeke doen oor moontlike nuwe metodes om meer geld uit die kykers publiek te trek deur ander fi8nksies ook te belas met lisensiegeld.

Die afgelope jaar het die betaal van lisensiegeld verminder met 18% en is slegs R791 miljoen verhaal, en is slegs 24% van kykers se lisensiegeld ontvang teenoor 31% die vorige jaar.

Die SABC se ondersoek behels ondermeer of veranderings meegebring kan word om die term “TV lisensie” so te “formuleer” dat dit ook ander gebruike kan insluit waarvoor lisensiegeld gevorder kan word.