2020 en 16 Desember

Oor vyf weke is dit 16 Desember 2020. Vir meeste sal die dag verbygaan as ‘n vakansiedag ‘n dag op die kalender aangetoon as Versoeningsdag.  Vir sommiges sal die dag hul daaraan herrinner dat hul hulself met hul medemens moet versoen en dit dan ook Bybels verantwoord aangesien daar staan :”Jy moet jou naaste liefhê soos jouself”. Opsig self klink dit baie edel maar as daar dieper ingegaan word op “versoening” dan vind ons die volgende definisie in Wikepedia:  “Die doel van die dag is om versoening en nasionale eenheid van die kulturele, taalkundige en ras verdeelde Suid-Afrika te bevorder.”  Hier gaan dit dus oor die horisontale versoening tussen rasse, volke en nasies.  Nasionale eenheid?  Dus moet alle grense afgebreek word om sodoende nasie eenheid te bevorder.  Weg met eie kultuur, weg met eie taal , weg met volkskap.  Beteken dit dus dat ons oor alle grense heen kan verkeer, alle verskille negeer ons volkskap prysgee en sodoende kan opgaan in een nasie?  Is dit die droom van ‘n reënboognasie?  Sodra ons die Godgegewe verskille tussen volke  en nasies ophef dan ontken ons die skeppings orde van God wat volke, tale en nasies daar gestel het. Dan gaan ons uiteindelik ook ons religieuse lewens- en wereld beskouing moet prysgee. Dan moet Christen, Mohamedaan, Budha – en voorvader aanbidder opgaan in ‘n wereld god wat aanvaarbaar kan wees vir almal.

Vervolg van 2020. 16 Desember

16 Desember 2020 is ‘n oproep tot die Boere Afrikaner volk om hul belofte teenoor die Drie-Enige God na te kom.  ‘n Belofte wat op 16 Desember 1838 te Bloedrivier gemaak is toe die volk se voortbestaan op die spel was. Die dag toe God ingegryp het en die oorwinning bewerkstellig het vir ‘n handjie vol gelowige Boere Afrikaners. Tans staan die volk voor net so ‘n groot bedreiging.  Lewe en oorlewing in die nuwe Suid Afrika blyk tans bitter moeilik. Dit is tyd dat die volk, wat hulself as Godsvolk beskou en Hom sien as die onderhouer van die volk, opstaan en eendragtig byeenkom en hulself verootmoedig voor Hom,  die Alfa en die Omega. Dit mag dalk ons laaste Geloftedag wees wat ons gegun gaan word deur ‘n ongelowige en haatdraende regering. Laat ons mekaar bemoedig. Laat ons opstaan uit die as. Laat ons die wêreld wys dat ons as volk ‘n plek in Afrika het.  Bo alles laat ons ons voortbestaan in Sy hande plaas. 

Soli Deo Gloria