WVF se geld droog op

Die Werkloosheid Versekerings Fonds se fontein loop te stadig om die massiewe aanvraag om finansiële hulp te voorsien.

Die WVF se inkomste uit bydraes van werkende mense is nie voldoende om die uitvloei na hulpbehoewendes te voorsien nie.

Daarbenewens het die Fonds gedurende die pandemie verkeerdelik aan mense betalings gemaak wat nie kwalifiseer vir hulp nie, en dit het meer as R3 miljard beloop wat nie verhaal gaan word nie.

Die Fonds moet tans aan 11 miljoen eisers elke maand ʼn betaling maak, en die eisers het glo gevra dat die R350 per eiser verhoog word na R585 per maan, en dat die tydperk verder verleng word om mense sonder werk by te staan.

Nagenoeg R50 miljard is tot hede uitbetaal, en met die eisers wat meer vra as wat reeds ʼn onbekostigbare is, word die krisis al groter.

Die Hulp Program is veronderstel om tot ʼn einde te kom met die beëindiging van die Nasionale Noodtoestand wat aangekondig is weens die pandemie, en wat later met een maand verleng is.

Of die Noodtoestand nou beëindig gaan word, sal tyd leer, maar die moontlikheid is nie uitgesluit dat Werkloosheid versekerings bydraes deur werkende mense betaal baar, ook verhoog word om die WVF te probeer versterk nie.