Werkloosheid word reuse krisis

As die owerheid nie maatreëls kan tref wat werkloosheid op ʼn groot skaal gaan verminder nie, is Suid-Afrika gedoem tot groter geweld, groter armoede, groter staat skuld en volg talle ander sosiale probleme.

Die werkloosheid staan nou op 42%, en die sektor wat glo die swaarste getref is, is die wat huishulpe en tuinwerkers is, want gedurende die pandemie het hulle groot werkloosheid ondervind, en die 2,2 miljoen mense wat werkloos is, het hierdie sektor 250,000 mense sonder inkomste gelaat.

Dit beteken dat daar slegs 750,000 werkers is wat hulle werk behou het van die net meer as een miljoen wat voor die pandemie hulle werk gehad het.

Die regering het by monde van die president tydens sy staatsrede vanjaar, dit gestel dat 200,000 nuwe werkgeleenthede jaarliks geskep gaan word, en dit is hopeloos te min as in berekening gebring word dat daar nou meer as 2 miljoen is wat werkloos is.

Dit beteken dat die werkloses van vandag, eers almal in diens sal wees oor tin jaar. Ekonome wys daarop dat daar jaarliks duisende skoliere is wat afstudeer, en baie studente behaal hulle grade, en hulle moet almal werk kry.

Die privaat sektor kan wel ʼn persentasie van die nuwelinge opneem, maar die owerheid se verantwoordelikheid is om die regte klimaat te skep sodat meer mense met bekostigbaarheid in diens gestel kan word.