Welkom munisipaliteit dreig Eskom

Die Munisipaliteit van Welkom in die Vrystaat het Eskom gewaarsku dat die krag voorsiener gespesifiseerde state moet voorlê binne 14 dae oor hoe hy die verskuldigde bedrag bereken het.

Eskom beweer die munisipaliteit is R3,4 miljard agterstallig en begin met krag verminderings of afsny daarvan as betalings nie gemaak word nie.

Welkom munisipaliteit sê die dispuut kom nou reeds geruime tyd, en versoeke aan Eskom om ʼn deeglike uiteensetting voor te le, word geïgnoreer.

Welkom waarsku die krag voorsiener dat hy die voorlegging binne 14 dae moet beskikbaar stel anders sal die munisipaliteit verplig wees om die hof te nader.