Vreemde landboubeleid nie voedsel gerig

Die regering se beleid ten opsigte van die 700,000 hektaar staatsgrond wat eersdaags vir landbou doeleindes vrygestel gaan word, laat die wenkbroue hoog lig.

Alhoewel daar swart boere is wat reeds op dele van die grond boer, word die grond eintlik toegedeel aan swart vroue, swart jongmense en swart gestremdes wat belangstel om te boer.

Die feit dat die belangstelling as norm gebruik word, is ʼn tweede bron van kommer wat dit dui nie op goeie produksie vermoë nie, maar slegs op ʼn leefwyse van klein produksie soos bestaansboere dit doen.

Kenners wys daarop dat diegene wat toegelaat gaan word om op die grond te boer, vooraf opleiding in ʼn bepaalde sektor moet kry, anders gaan die mislukkings wat tot hede gesien is, hulle herhaal.

Kommersiële boere reken dit sal uiters onverantwoordelik wees as die voornemende nuwe boere nie deeglik opgelei is om die moeilike landbou omstandighede in Suid-Afrika met sukses te trotseer nie, gaan dit katastrofiese gevolge inhou, en voedsel produksie word dan benadeel.