VN Menseregte Raad wys nuwe lede aan

Die Verenigde Nasies se afdeling Menseregte Raad het Sjina en Rusland aanvaar as lede om in die Raad te dien, te midde van bedenkinge oor die menseregte wat van krag is in die twee lande.

Die poging van Saoedi-Arabië om in die Raad opgeneem te word het misluk nadat verskeie lande hulle teenstem uitgebring het omdat hull van oordeel is dat Saoedi nog baie hervormings moet instel voor die menseregte voldoen aan die vereistes.

Menseregte organisasies was sterk gekant teen die Arabiese land wat volgens hulle, hoegenaamd nie voldoen aan die vereistes om op die VN se Raad te dien nie.

Wat deur kenners as kommerwekkend beskou word, is die feit dat Kuba ook aangewys is as lid van die Menseregte Raad, terwyl daar sterk bedenkinge bestaan oor hoedanige menseregte op die eiland toegelaat word.

Die drie lande wat wel aangewys is, het egter sterk teenstand van Menseregte structure ondervind, maar in die stemming is die drie kort na mekaar aangewys.

Kandidate word met geheime stemming verkies in die VN, en Sjina het die naelskraap gewen teen minstens vier ander opponerende lande, waarvan Saoedi een is.