TLU SA: Oppervlakkige grondoordrag benadeel landbou

TLU SA is nie oortuig dat die regering die verskil tussen landbou en sosio-maatskaplike hulp besef nie.
Die minister van Landbou, Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling, Thoko Didiza, het vanoggend aangekondig dat 135 117 hektaar staatsgrond vanjaar aan 275 boere – onder wie jongmense, vroue en mense met gestremdhede – oorgedra is. Sy het verder aangekondig dat nog ongeveer 260 000 hektaar staatsgrond binne die volgende twee weke geadverteer sal word. Vroue, jeugdiges en gestremdes sal voorkeur ontvang.  
“Die minister maak ‘n punt daarvan om boere te bedank dat hulle tydens die inperking voortgegaan het om kos aan die land te voorsien,” sê mnr. Henry Geldenhuys, die president van TLU SA. “Maar tog kom dit voor asof alles moontlik gedoen word om landbou – en veral kommersiële boere – te benadeel.
“Die opheffing van mense kan slegs gebeur as hulle self verantwoordelikheid neem. Wanneer dit in die landboubedryf gebeur, moet die nuwe landbouers die plase volhoubaar winsgewend bedryf om ‘n bydrae tot landbou, en die ekonomie, te maak. Gebeur dit nie, is dit bloot ‘n politieke spel om mag te wen.”
TLU SA verwelkom graag nuwe toetreders tot die landboubedryf. Dié landbouers moet egter ‘n billike geleentheid hê om ‘n sukses van hulle boerderye te maak. ‘n Verantwoordelike regering sou bestaande landbou-organisasies betrek by die evaluering, toekenning en daarstel van die kriteria waaraan nuwe toetreders moet voldoen.
“Suid-Afrika se landbougrond word as marginaal beskou vergeleke met ander produserende lande,” sê mnr. Geldenhuys. “Dit is daarom belangrik dat die beskikbare landbougrond met groot oorsig benut word. Dit is noodsaaklik dat die beginsel van ekonomie van skaal hier toegepas moet word.
“Ons het vir die toekoms kundige boere nodig wat hulle plase winsgewend in produksie moet kan hou. Die ANC se rekord van grondoordrag het in hul eie erkenning die skaars landbougrond op groot skaal uit produksie gehaal. Dit plaas voedselsekerheid in die weegskaal.”
As die regte ekonomies-gedrewe benadering nie die kern van grondbenutting is nie, is dit bloot ‘n politieke punte-insameling in plaas van ‘n volhoubare oplossing vir die welstand en vooruitgang van die land.