TLU SA en Polisie werk saam

Die Nasionale Kommissaris van die Suid-Afrikaanse Polisie, generaal Khehla John Sitole, het saam met ander senior beamptes wat betrokke was by ‘n vergadering met Agri SA en TLU SA in Pretoria in ‘n poging om sake van misdadigheid wat die landelike gemeenskappe raak, aan te spreek.
Alle partye wat betrokke is by robuuste gesprekke oor intervensies waarvan sake van wedersydse vertroue, reservistestelsel, ‘n landelike veiligheidsberaad, kruisraadsmisdaad wat die boerderygemeenskap en die Ekonomie van Polisiëring (Polisiëring) raak, uitgelig
is.
Die Nasionale Kommissaris het weer eens onwrikbare verbintenis van die Suid-Afrikaanse Polisiediens herhaal om misdade in landelike gebiede beide proaktief en reaktief te prioritiseer.
Die vergadering het ingestem om die vestiging van die nasionale en plaaslike Gesamentlike Landelike Veiligheidsbevelsentrums te formaliseer en sodoende sal dit ‘n integrasie van personeel en hulpbronne realiseer, onder andere die gebruik van helikopters en hommeltuie.
Hierdie sentrums sal verantwoordelik wees om gesamentlik die operasionele plan van die landelike veiligheidstrategie te implementeer wat die kwessies van wedersydse vertroue sal aanspreek, asook die uiteindelike doelwit om misdaad in die landelike gebiede aansienlik te
verminder.
Veg misdade, insluitend plaasaanvalle, in landelike gemeenskappe deur sigbaarheid, die vergadering het verder ooreengekom dat dit noodsaaklik is om gemeenskapspolisiëring aan te pas deur die vestiging van gemeenskapsgebaseerde gemonteer eenhede, die Koninklike Reserwe polisiediens as deel van die Tradisionele Polisiëring konsep asook die Toerisme Reserviste.
Daar is ook klem gelê op die aanspreek van binne ‘n taakspan, die praktiese uitdagings met die werwing en benutting van reserviste om dit vir die boerderygemeenskap meer toeganklik te maak.
Die Nasionale Kommissaris het verder die SAPD se ommeswaaivisie herhaal: Omvattende Landelike Ontwikkeling wat sê “Die bekamping van veediefstal en plaasaanvalle, die implementering van die Landelike Veiligheidstrategie wat fokus op landelike veiligheid, infrastruktuur en ‘n landelike veiligheidsraamwerk”.
“Die implementering van stabiliseringsintervensies in hotspot-gebiede is van kritieke belang om
‘n effektiewe proaktiewe benadering te verseker”, het General Sitole Cross se direksiemisdaad gesê wat die boerderygemeenskap raak, is bespreek en beklemtoon op die hulp van polisiestasies by die grens, die verbetering van intelligensie en die vestiging van kruisvragmoorskakelingskomitees.
“Misdaadintelligensie sal sy benadering verbeter om die hotspot-areas te bepaal deur sy voortgesette deelname aan die prioriteitskomiteevergaderings alle vlakke van polisiëring asook die vestiging van ‘n landelike veiligheidsanalise-lessenaar,” het General Sitole bygevoeg.
Die vergadering het ooreengekom dat ‘n geïntegreerde span onder meer dringend die veiligheidsbekommernisse in die Tlhakgaming-gebied in Noordwes sal aanspreek.
Hierdie hoëvlakkomitee sal kwartaalliks byeenkom om vordering van die implementering van die Landelike Veiligheidstrategie en besluite wat op vorige vergaderings geneem is, te monitor.