So lyk Swart bemagtiging

Thoko Didiza

Negentig persent van grond hervormings projekte het misluk. Dit vanaf die lessenaar van Thoko Didiza, die Minister van Landbou, Grondhervorming en Plaaslike Ontwikkeling.

 Daar is tans bykans 900 plase in die besit van die staat, of te wel 700 000 hektaar plus, wat onderbenut of onbenut is.  Dit toon weereens die onvermoë van die regering en die sogenaamde opkomende boere dat grondhervorming en grond benutting nie slaag nie. 

Ten spyte van díe syfers gaan die regering nie die grond privatiseer nie maar swart boere kan die grond huur in die vorm van ‘n 30-jaar huurpag. 

Dus Swart   Bemagtiging Misluk (SBM) en is tekenend van bykans al die projekte wat deur die regering en deur swart entrepreneurs aangepak is.  Wat wel geslaag het is waar aandele en direkteurskappe aan politici gegee is deur maatskappye om sodoende ‘n SwartGesig op die bestuur te kry en regerings kontrakte te ontvang.

In die proses het ‘n elite groep uit die ANC skatryk geword sonder om ‘n vinger te verroer of selfs direksie vergaderings by te woon.  Die massas word aan die neus gelei met beloftes van grondhervorming wat die gevolg het van onwettige besettings.