Regering stel grond oop vir swart boere

Die Minister van Landbou, Thoko Didiza het aangekondig dat 896 plase bestaande uit 700,000 hektaar staatsgrond, nou beskikbaar gestel word vir landbou doeleindes.

Die plase sal glo geadverteer word in die komende weke, en daarna sal aansoeke ingewag word van swartmense wat kans sien om te boer.

Aansoekvorms is beskikbaar by die provinsiale kantore van Departement landbou en die beskikbaarstelling van die grond word glo gedoen om landbou onder swartes te bevorder.

Die grond wat vrygestel word in elke provinsie is soos volg:

Oos-Kaap kry 43,000 hektaar, Vrystaat 8,333; Natal 3,684; Limpopo 121.567; Noord-Kaap 12,224; Wes Transvaal 300,000; en Oos-Transvaal 40,206 hektaar.

Die Sentraal Transvaal en Wes-Kaap is nie vir grond in berekening gebring nie.