Nuwe wet kom oor huwelike

Die Departement van Binnelandse sake het bevestig dat hulle beplan om nuwe wette voor te stel vir huwelike in Suid-Afrika, maar sê dit is vertraag weens die maande lange pandemie.

 Tydens ʼn virtuele parlementsitting van 6 Oktober het die Departement gesê die voorgestelde wet sou in 2020 afgehandel word, maar die Covid-19 pandemie het veroorsaak dat dit nie gedoen kon word nie.

Nou wil die Departement die wetgewing deurvoer om van krag te word op 31 Mei 2021.

Ter verduideliking sʼn die Departement die huidige wetgewing kom nie in lyn met die grondwetlike vereistes in Suid-Afrika nie, en die nuwe wetgewing sal die probleem ondervang.

Volgens die huidige wet word nie voorsiening gemaak vir Moslem en Hindoe troues nie, wat ook ander gapings laat met die veranderde situasie in die land.

Die nuwe wet maak ook voorsiening vir die “koninklike huwelike van swartmense” en spreek glo al die verskillende kultuurgroepe se omstandighede aan.