Magstryd

In die wêreld van politici heers daar ʼn voortdurende magstryd wat uitloop op wedersydse beskuldigings, verdagmakery, en ander metodes wat meestal in botsing is met die Christelike waardes wat behoort te seëvier.

In menige lande van die wêreld is daar tans politieke leiers wat mekaar uitoorlê ten einde die mag te bekom en te heers op ʼn self ingestelde ideologie.

Die VSA is waarskynlik die sterkste voorbeeld en die spel wat die twee kandidate van die presidentsverkiesing besig is om te speel, bring geen goeie gevolge vir hulle wat as kiesers hul steun gee aan leiers wat baie selde toepas wat belowe word.

Die dreigemente van vervolging weens wanpraktyke word ʼn alledaagse verskynsel, terwyl die beklemtoning van beginsels nie meer van belang is nie.

In Suid-Afrika is die mag spel besig om ʼn soortgelyke neiging te openbaar, want die Ramaphosa groep wil die korrupte Zuma ondersteuners laat boete doen, en die Zuma klomp raak aggressief teenoor die Zondo Kommissie om daarmee die mag spel uit te brei tot 4 verdieping in verdeeldheid.

Die gevolge van die mag spel is vir niemand tot voordeel nie, en die land met sy sukkelende ekonomiese toestand word al verder na die afgrond gedruk met die spel wat wentel om mag, en nie wentel om die land en sy mense te bevoordeel nie.

In die komende maande sal Suid-Afrika sien hoe die mag nagejaag word met vervolging deur die vervolgingsgesag en hoe die monde gesnoer gaan word met korrupsie op die voorpunt.

Die stryd wat nou tot nuwe hoogtes gevoer gaan word voor die 2021 verkiesing, bevat net een element. Mag om uitvoering te gee aan die niks wat daarna volg.

In 2994 sou elkeen ʼn nuwe huis kry, skoon lopende water, werksgeleenthede, ʼn reënboog nasie sal gevorm word en ʼn nuwe paradys sou in wording kom.

Wat het waar geword van dit alles?